هادی‌های آلومینیومی با روکش مسی (CCA) و مقایسه برخی از ویژگی‌های مس و آلومینیوم

هادی‌های آلومینیومی با روکش مس شامل یک هسته آلومینیومی با لایه محکمی از مس است که بصورت پیوند فلزی با آلومینیوم درهم آمیخته باشد. ضخامت مس ممکن است متفاوت باشد ولی برای بکارگیری در کابل، این ضخامت اغلب به صورت 10% حجمی یا 27% وزنی است. سیم هادی را می توان با روکش‌های گوناگون تولید کرد ولی فناوری که عموماً بکار می رود، از شمشال ترکیبی آغاز می شود که پس از آن با نورد کردن و در پی آن عملیات کشش به صورت سیم و با اکسیژن صورت می‌گیرد.

 

اما هنگامی که مفتول ترکیبی به اندازه‌های مورد نظر سیم کشیده می‌شود، هم مرکز بودن آن و همچنین نسبت مس به آلومینیوم بدون تغییر باقی می‌ماند. سازندگان کابل که از سیم آلومینیوم با روکش مس استفاده می‌کنند به تجهیزات خاصی نیاز ندارند زیرا می‌توانند آن را با همان ماشین‌های کشش مس، با همان قالب‌های کشش و بدون هیچگونه تغییری در زوایای قالب کشش، بدون تغییر در سرعت، روانکارها و یا کاهش قطر مفتول در هر مرحله که برای مس در نظر می‌گیرند، تولید کنند.

 

آلومینیوم با روکش مس وجوه امتیاز آشکاری بر هر دو مورد مس وآلومینیوم دارد. این محصول از مس سبک‌تر است، آسان‌تر بکار گرفته می‌شود، استفاده آن اقتصادی‌تر و هزینه حمل و نقل آن کمتر است. در عین حال اتصال مس/آلومینیوم به آسانی سرعت اتصال مس است و به هیچگونه اتصالات با مفصل‌های ترکیبی خاصی برای آلومینیوم با روکش مس نیاز نیست. از طرفی شکل‌پذیری سیم آلومینیومی با روکش مسی ، با شکل‌پذیری سیم آلومینیومی برابر و هدایت الکتریکی آن بالاتر است.

 

خصوصیات هادی‌های آلومینیومی با روکش مس در مقایسه با هادی‌های مس و آلومینیوم در جدول 1 نشان داده شده است.

 

هادی آلومینیومی با روکش مس به عنوان هادی مرکزی در کابلهای کواکسیال برای آنتن مرکزی تلویزیون عملاً جایگزین هادی تک مفتولی مسی شده است. کابل‌های ساخته شده با هادی آلومینیومی دارای روکش مس هر دو، امتیاز الکتریکی و مکانیکی را دارا می‌باشند. وزن کمتر سیم امکان کارگیری مواد عایقی با چگالی پایین‌تر را برای دستیابی به تضعیف بهتر فراهم می‌سازد. ناپیوستگی امپدانس و خازن کاهش می‌یابد زیرا هادی آلومینیومی با روکش مس برای خم شدن به نصف نیروی لازم برای خم کردن مس نیاز دارد. بیرون کشیده شدن اتصالات در اثر تغییرات دما برطرف می‌شود، زیرا ویژگی‌های انبساط حرارتی آن با روکش مس واقع بر هادی آلومینیومی مطابقت می کند. از این گذشته، هزینه مربوط به واحد طول در مقایسه با مس بسیار کاهش می‌یابد.

 

جدول1. مقایسه خصوصیات هادی‌های آلومینیومی با روکش مس در مقایسه با هادی‌های مس و آلومینیومی

 

آلومینیوم

مس

آلومینیوم/مس

چگالی gm/cm3

2/71

8/91

3/34

مقاومت ویژه Micro ohm-cm

2/790

1/724

2/673

هدایت الکتریکی %IACS

61

100

61-63

درصد وزنی مس

-

100

26/8

استحکام کششی Kg/mm2-سخت

19

45/7

21/1

استحکام کششی Kg/mm2-آنیل شده

12

24/6

12

وزن مخصوص

2/71

8/91

3/34