سیم نخ دار

 

سیم نخ دار               STVR

سیم نخ دار شیلدار   STVRP