سیم و کابل دریایی و سکو های نفتی

کابل دریایی مدل – MYY-MYCY  

این نوع کابل در محیط های باز کشتی و شرایط رطوبتی-خشک و روغنی قابل استفاده است. نوع روکش آن PVC  و مقاوم در برابر روغن و خود خاموش کننده و عاری از مواد هالوژن می باشد

کابل دریایی مدل – MGG-MGCG  

این نوع کابل انعطاف پذیر بوده مخصوص کشتی و سکوهای  دریایی می باشد نوع روکش EPR RUBBER و دو روکش می باشد، در دو نوع شیلدار و بدون شیلد قابل تهیه می باشد

مقاومت بالایی در برابر رطوبت دارا می باشد، در مقابل همه نوع روغن های صنعتی و مواد شیمیایی، بنزین، گازوئیل دارای مقاومت بالایی است. این نوع کابل خود خاموش کننده است. نوع هالوژن فری آن که دود هالوژن از خود متصائد نمی کند نیز وجود دارد.

کابل دریایی شیلدار مدل – FMGCG