سیم و کابل ولتاژ

این نوع کابل با تحمل ولتاژی بالا از 3KV   تا 2 0 KV مخصوص جرقه زدن به صورت مغز افشان از نوع یک روکش و یا دو روکش با بافت ابریشمی نسوز و با روکش سلیکون لاستیک و PVC  وجود دارد