کابل آرمودار

این نوع کابل با روکش PVC پلی اتیلن LOSHF-XIPE قابل تهیه می باشد .

عموما این کابل از نوع فشار ضعیف آن دارای ولتاژ 1KV تا 0/6 می باشدو

کایل کشی زمینی در داخل یا خارج کانال جهت تغذیه تاسیسات برقی در صورتی که احتمال ضربه مکانیکی وجود

داشته باشد کاربرد دارد

این نوع کابل در صنایع پتروشیمی و نفت کاربرد فراوانی دارد