کابل هالوژن فری

این نوع کابل ها در برابر آتش مقاومت دارد و برای جلوگیری از خسارت زیاد در آتش سوزی ها به خاطر عدم دود هالوژن و دید داشتن در محیط آتش گرفته کاربرد دارد. در تاسیسات صنعتی و عمومی-فروشگاه های بزرگ-هتل ها-مراکز کنترل-ایستگاه قطارها-مترو-فرودگاه ها جهت کار در معدن-ساختار سکوها-مراکز کنترل وسیستم اعلام حریق قابل استفاده است. از این نوع کابل مواد خورنده و گازهای سمی جدا نمی شود، انتشار آتش بسیار محدود می کند،دود بسیار کمی متصاعد می کند و بدون خود اشتعالی می باشد.

 

HFFR

 

LSZH

 

Halogen Free

 

Low Smoke

 

Flame Retardant

 

 

کابل‌های قدرت ضد حریق با مواد بدون هالوژن و دیر گداز 0.6/1KV

مشخصات فنی:

- کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , IEC 60331

- دامنه حرارتی:

   در حالت نصب تا C°-5

   حداکثر دمای هادی C°+90

   حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250

- ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

- تست ولتاژ: 4KV a.c. 50Hz

ساختار کابل:

- Cu / MGT / XLPE / LSHF

- هادی مس کلاس ۲ مطابق IEC 60228

- نوار میکا

- عایق XLPE

- فیلر : موار بدون هالوژن

- روکش : مواد بدون هالوژن و دیر گداز

کاربرد :

در اماکن عمومی جهت حفظ جان انسان، هوشیاری آنها و همچنین تاسیسات و اموال مهم که باید در مقابل آتس محافظت شوند استفاده می‌شوند.

از آن جمله می‌توان مجموعه‌های صنعتی، ساختمان‌های عمومی، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، شبکه‌های ریلی زیر زمینی و بیمارستان‌ها را نام برد.

 

دو رشته ای :

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

205 24 12.1 12.0 1.8 0.7 2*1.5re
242 32 7.41 12.8 1.8 0.7 2*2.5re
300 42 4.61 13.8 1.8 0.7 2*4re
380 53 3.08 14.7 1.8 0.7 2*6re
510 73 1.83 17.5 1.8 0.7 2*10rm
670 96 1.15 19.3 1.8 0.7 2*16rm
980 130 0.727 22.7 1.8 0.9 2*25rm

سه رشته ای :

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

230 24 12.1 12.6 1.8 0.7 3*1.5re
278 32 7.41 13.5 1.8 0.7 3*2.5re
347 42 4.61 14.4 1.8 0.7 3*4re
432 53 3.08 15.5 1.8 0.7 3*6re
625 73 1.83 18.2 1.8 0.7 3*10rm
850 96 1.15 20.3 1.8 0.7 3*16rm
1200 130 0.727 24.0 1.8 0.9 3*25rm

چهار رشته ای :

وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°30

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

270 24 12.1 13.3 1.8 0.7 4*1.5
325 32 7.41 14.4 1.8 0.7

4*2.5

415 42 4.61 15.4 1.8 0.7 4*4
520 53 3.08 16.8 1.8 0.7 4*6
770 73 1.83 19.8 1.8 0.7 4*10
1020 96 1.15 22.1 1.8 0.7 4*16
1560 130 0.727 26.2 1.8 0.9 4*25